Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

littlegray
6963 4be3
Reposted fromipo ipo vialegilimencja legilimencja
littlegray
littlegray
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation vialegilimencja legilimencja
littlegray
8804 ec17 500
Reposted fromtfu tfu vialegilimencja legilimencja
littlegray
littlegray
6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo vialegilimencja legilimencja
littlegray
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaavooid avooid
littlegray
littlegray
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viainvincible invincible
littlegray
Reposted frombethgadar bethgadar viadimer dimer

August 20 2017

littlegray
Uważam, że zadaniem rodzica jest zachęcanie dzieci do wzbudzania w sobie radości życia i pragnienia podążania za swoimi marzeniami. Najlepsze, co możemy zrobić, to pomóc im opracować osobisty zestaw narzędzi służący temu celowi.
— "Ostatni wykład"
Reposted fromavooid avooid

August 16 2017

littlegray
8934 2e90
Reposted fromsohryu sohryu viaredneck redneck
1135 9559

worshipgifs:

Ursula K. Le Guin

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialadymunalisa ladymunalisa
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

littlegray
littlegray
3019 fbde 500
littlegray
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawalkmen walkmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl