Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

littlegray
Czas mija, a ja jestem coraz starsza. Kiedy byłam mała myślałam, że mój teraźniejszy wiek to już taka prawdziwa dorosłość. A teraz? Nadal mam gwiazdy w oczach, gonię za jaskółkami w polach i zachwycam się szumem zbóż. Teraz dopiero widzę jak pięknie jest być dzieckiem. Nadal mam to dziecko w sobie. Nie wiem, czy ktoś na świecie czuje się w ogóle stary duszą, czy tylko siedzi w swoim zestarzałym ciele i się denerwuje, że nie pozwala mu ono robić tego, co kiedyś. Życia jest za mało. Biegnę za nim ciągle i łapię jak najwięcej chwil. Od kiedy jestem szczęśliwa, zaciągam się nim jak najlepszym blantem. Tworzę swoje dni, kreuję rzeczywistość. Żal mi tych ludzi, którzy tego nie widzą, nie obudzili się nie mogą wyjść na łąkę i wykrzyczeć swojego szczęścia ile sił w płucach. Nie wierzą w to, co kiedyś powiedział mi mój B, że Bóg stworzył świat dla miłości.  
Codziennie czuj i wyrażaj wdzięczność. Pracuj nad swoim ciałem, żeby posłużyło Ci jak najdłużej. Pracuj nad swoim sercem, by było wolne od trucizny, zawiści i złych uczuć do innych ludzi. Współczuj i wybaczaj. Módl się i kochaj wszystkich bez wyjątku. Nie traktuj religii jako narzędzia nienawiści. Nie czuj się lepsza od innych. Czuj się wspaniałym stworzeniem Boga, siły, która stworzyła świat dla  miłości. Szanuj swoich bliskich i pamiętaj o nich. Słuchaj tego, co ktoś inny ma Ci do powiedzenia. Bądź uważna i traktuj każdy dzień jak dar. Zatrzymuj się i chłoń każdą najmniejszą cząstkę piękna. Ucz się codziennie czegoś nowego. Wymagaj od siebie, ale bądź dla siebie dobra. Miłość do innych zaczyna sie od miłości do siebie samego. Obudź się i żyj.  

November 10 2018

littlegray
5755 2fc1 500
Reposted fromverronique verronique viainvincible invincible
littlegray
5410 ee35 500
Reposted fromhagis hagis viainvincible invincible
littlegray
littlegray
2437 9d9a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viainvincible invincible
littlegray
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus vianienie nienie
littlegray
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
littlegray
littlegray
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawielebna wielebna
0408 fc76 500

royalblackpirate:

I might have to reblog this everyday because the truth tea is scalding and y’all look thirsty.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadhoop dhoop
littlegray
3120 ebd3
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialegilimencja legilimencja

October 30 2018

littlegray

October 29 2018

littlegray

October 28 2018

littlegray
littlegray
8380 28cc 500
Reposted frommangoe mangoe viawielebna wielebna

October 25 2018

littlegray
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianacia nacia
littlegray
littlegray
6512 9881 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianacia nacia
littlegray
1913 87d2
Reposted fromfitvet fitvet vianacia nacia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl