Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

littlegray
5755 2fc1 500
Reposted fromverronique verronique viainvincible invincible
littlegray
5410 ee35 500
Reposted fromhagis hagis viainvincible invincible
littlegray
littlegray
2437 9d9a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viainvincible invincible
littlegray
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus vianienie nienie
littlegray
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
littlegray
littlegray
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawielebna wielebna
0408 fc76 500

royalblackpirate:

I might have to reblog this everyday because the truth tea is scalding and y’all look thirsty.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadhoop dhoop
littlegray
3120 ebd3
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialegilimencja legilimencja

October 30 2018

littlegray

October 29 2018

littlegray

October 28 2018

littlegray
littlegray
8380 28cc 500
Reposted frommangoe mangoe viawielebna wielebna

October 25 2018

littlegray
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianacia nacia
littlegray
littlegray
6512 9881 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianacia nacia
littlegray
1913 87d2
Reposted fromfitvet fitvet vianacia nacia
littlegray
Reposted frombluuu bluuu vianacia nacia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl