Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

littlegray
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialegilimencja legilimencja
littlegray
littlegray
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
littlegray
Reposted fromsilence89 silence89 viawalkmen walkmen
littlegray
1813 1fb4 500
Reposted fromseaweed seaweed viawielebna wielebna
littlegray
7405 0003 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadhoop dhoop
littlegray
littlegray
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viawielebna wielebna

October 13 2018

littlegray
littlegray
Reposted fromDennkost Dennkost viadhoop dhoop
littlegray
7542 6ebc
Reposted from4777727772 4777727772 viawielebna wielebna
littlegray

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viabitemyneck bitemyneck
littlegray
littlegray
3760 d5d9
Reposted fromipo ipo vialegilimencja legilimencja
littlegray
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black vialegilimencja legilimencja
littlegray
One of the most stunning places I've ever been to.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
littlegray

October 11 2018

littlegray
2324 2eda
Reposted fromGIFer GIFer vialegilimencja legilimencja

September 16 2018

littlegray
2758 cb6b 500
Reposted fromslodziak slodziak viadotty dotty

September 12 2018

4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl