Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

littlegray
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

January 08 2020

littlegray
littlegray
3598 6c06 500
Reposted frommiststueck miststueck viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 06 2020

littlegray

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatomusterup tomusterup
littlegray
2148 9955
Reposted fromniewychowana niewychowana viatomusterup tomusterup
9705 0f90 500

omg-images:

Sleep Time

Reposted fromsternihans sternihans viatomusterup tomusterup
littlegray
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viatomusterup tomusterup
littlegray
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viatomusterup tomusterup
littlegray

January 05 2020

littlegray
4826 7aeb
Reposted fromviolethour violethour viaavooid avooid
littlegray
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viaavooid avooid
littlegray
Reposted fromheroes heroes viaavooid avooid
littlegray
littlegray
littlegray
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
littlegray
Kocham być wśród ludzi uśmiechniętych. Między tymi, którzy nie pytają się Ciebie ile zarabiasz, kto wygrał mecz piłkarski, albo które kolejne buty kupić. 
Kocham być wśród ludzi, którzy patrzą w oczy, lubią ciszę, i cenią każdego człowieka. Między tymi, którzy nie oceniają, nie krytykują, i nie narzekają.
Kocham być wśród ludzi, którzy kochają coś tworzyć, pisać, grać na instrumentach, śpiewać, którzy czytają. Którzy są prości, spontaniczni i pomagają innym. Między tymi, którym chodzi tylko o to, by się spotkać, podzielić się sobą i miło spędzić czas.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
littlegray
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaBilora Bilora
littlegray
littlegray
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl